АГЕНЦИЯ

РЕВИСТА

Агенция РЕВИСТА e сравнително от скоро на пазара на недвижими имоти, но разполага с екип от професионалисти, които имат дългогодишен опит в сферата на недвижимите имоти. Това ни позволява да консултираме нашите клиенти чрез широк спектър от услуги, които се явяват естествен спътник, за да бъде възможно взимането на най-добрите и правилни решения.

Агенция РЕВИСТА от създаването си е проект, чиято основна цел е да изпълни мечтите и очакванията, които нашите клиенти ни възлагат и да дефинира света на развитието на недвижимите имоти чрез персонализацията на домовете.

Агенция РЕВИСТА е различна по начина, по който се адаптира към появяващите се нови потребности. Той се ражда от обединението и непрекъснатата еволюция на два много допълващи се сектора: светът на недвижимите имоти и урбанизмът.

Нашият слоган «Върни се вкъщи…» е повече от лозунг – това е нашата мисия, която ни ръководи всеки ден във всяко действие и във всяко решение…

 • 📙 Агенция РЕВИСТА е член на НСНИ (Национално Сдружение Недвижими Имоти);
 • 📙 National Real Estate Association(NREA Bulgaria) – Certified Residential Specialist (CRS) – Сертифициран Брокер Недвижими Имоти – Национално Сдружение Недвижими Имоти (НСНИ);
 • 📙 Агенция РЕВИСТА е вписана в Професионалния Регистър на юридическите лица с предмет на дейност „Посредничество при сделки с недвижими имоти“ и физическите лица, упражняващи професията „Брокер на Недвижими Имоти“;
 • 📙 Certified – Law on Measures against Money Laundering (LMML) – Сертификат – Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
 • 📙 Certified Credit Consultant – Сертификат за Кредитно Посредничество от КРЕДИТ ЦЕНТЪР;
 • 📙 Certified – 6 стъпки за по-добри резултати в бизнеса с недвижими имоти. Лектор: Марк де Турк, 16.04.2020г.;
 • 📙 Certified – Задължения по ЗМИП на брокерите на Недвижими Имоти. Лектор: Адв. Светломира Желязкова, 28.05.2020г.;
 • 📙 Certified – Материали, Технологии и Системи, влагани в строителството на сгради. Лектор: Арх. инж. Валентина Ганева, 10.06.2020г.;
 • 📙 Certified – Различните поколения. Как да продаваме успешно и как да ръководим екип. Лектор: Любомир Гетов, 27.08.2020г.;
 • 📙 Certified – Как да печелим изключителни права и да продаваме ексклузивна услуга. Лектори: Добромир Ганев, Ирена Перфанова и Нина Арнаудова, 23.10.2020г.;
 • 📙 Certified – Източници на данни и услуги в полза на брокера. Лектор: инж. Александър Лазаров, 03.11.2020г.;
 • 📙 Certified – Бизнес комуникация и нови реалности. Лектор: Любомир Гетов, 16.12.2020г.;
 • 📙 Certified – 7 техники за успешния брокер през 2021. Лектор: Марк де Турк, 29.12.2020г.;
 • 📙 Certified – Подходи и методи за оценяване на недвижими имоти. Лектор: Анна Господинова, 12.03.2021г.;
 • 📙 Certified – Промените В ЗУТ И НАРЕДБА РД-02-20-2. Какво следва? Лектори: Арх. инж. Валентина Ганева и Д-р Анна Господинова, 29.04.2021г.;
 • 📙 Certified – Актуални въпроси на неизпълнението при сделките с имоти. Лектор: Адв. Д-р Бисерка Маринова, 20.05.2021г.;
 • 📙 Certified – Как да печелим изключителни права и да продаваме ексклузивна услуга. Как да мотивираме купувачите да подпишат ексклузивен договор. Лектори: Добромир Ганев и Ирена Перфанова, 16.10.2021г.
 • 📙 Certified – Практически техники за управление на търговски сделки. Лектор: Георги Тодоров, 24.02.2022г.
 • 📙 Certified – NEGOTIATION / ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. Лектор: ZOLA SZERENCSES, 28.10.2022г.
 • 📙 Certified – LEADERSHIP PUZZLE / ПЪЗЕЛЪТ НА ЛИДЕРСТВОТО. Лектор: ZOLA SZERENCSES, 29.10.2022г.

Визия без план е просто мечта… План без визия е просто изморителна работа…

Но визия с план може да промени света…

Ревиста лого

Агенция за Недвижими Имоти РЕВИСТА предлага пълен набор от услуги и консултации в сферата на недвижимите имоти, както самостоятелно, така и съвместно със своите партньори, а именно:

  • 📙 Посредничество при покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на недвижими имоти – преговори с потенциални клиенти, организиране на огледи, съдействие за договаряне между страните, съдействие на всеки етап от сделката до успешното й финализиране.
  • 📙 Правно и техническо обслужване на сделки с недвижими имоти – Изготвяне на пълен пакет документи и договори, проверки на собствеността и оформянето на изрядна документация на имота, поддържащи дейности и администрация на цялостния процес на сделката.
  • 📙 Кредитно консултиране и посредничество при финансиране на сделки с недвижими имоти
  • 📙 Представителство и управление на недвижими имоти
  • 📙 Маркетингови проучвания при сделки с недвижими имоти
  • 📙 Инвестиционни анализи и пазарни проучвания
  • 📙 Устройствени процедури при закупуване на земя
  • 📙 Интериорни и екстериорни решения; ремонти; обзавеждане “до ключ”.

Не искайте просто красив дом… Искайте щастлив дом!

И той ще стане красив…

Какво казват другите за нас

Изключително любезно отношение от професионалисти! Препоръчвам!

Radostin Kitin

Radostin Kitin

Fencing Equipment Bulgaria